DE OPLOSSING
VOOR LEEGSTAAND MAATSCHAPPELIJK VASTGOED
Coöperatieve bewonersbedrijven: winst op financieel en sociaal vlak
DE VERBINDER TUSSEN
MAATSCHAPPELIJK VASTGOED
en coöperatieve bewonersbedrijven

Coöperatieve bewonersbedrijven:
winst op financieel en sociaal vlak

In 2030 staat ongeveer een kwart van de 84 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed in Nederland leeg. Die leegstand kost veel geld en leidt vaak tot achteruitgang van woonwijken die toch al kwetsbaar zijn. Wijkbewoners zien vaak wel mogelijkheden voor zo’n pand, maar in de praktijk blijkt dit vaak lastig dit te realiseren.

Herontwikkelen maatschappelijk vastgoed
Stock5 is gespecialiseerd in het herontwikkelen van maatschappelijk vastgoed en het opzetten van coöperatieve bewonersbedrijven. Zo snijdt het mes aan twee kanten. We geven inzicht in de mogelijkheden van leegstaand vastgoed en begeleiden de opzet van bewonersbedrijven. Zo krijgen de panden weer een bestemming. Doordat wijkbewoners zelf het heft in handen nemen, voelen ze zich verantwoordelijk en vormen ze samen het kloppend hart van de wijk.

Coöperatief bewonersbedrijf met duurzaam verdienmodel
Stock5 weet als geen ander te achterhalen wat er écht leeft bij wijkbewoners. Bij het sociaal marktonderzoek gaan we de diepte in en brengen we in kaart waar mensen behoefte aan hebben. Waar ze warm voor lopen. Juist dat enthousiasme bepaalt de mate van succes. Onderwijs, zorg, werkgelegenheid, groen… We kiezen voor een brede insteek, waarbij zoveel mogelijk partijen zijn betrokken. Door onze zakelijke aanpak, die is gericht op duurzame verdienmodellen, creëren we een structurele verbetering voor vastgoedeigenaren, wijkbewoners en de wijk.