Bewonersbedrijven

Kloppend hart van de wijk

Bewoners kunnen prima aangeven waarvoor ze zich willen inzetten in hun eigen wijk. Minder zwerfvuil, beter onderhoud van openbaar groen, een veiliger woonomgeving, meer werkgelegenheid, meer onderling contact, minder leegstand… Zij kunnen én willen best een steentje bijdragen en starten steeds vaker een eigen bewonersbedrijf om hun wijk te verbeteren. De winst die Bewonersbedrijven maken, komt ten goede aan de wijk en haar bewoners.

Het belang van een bewonersbedrijf voor de wijk:
• Werkgelegenheid en leerwerkplekken
• Sociaal vangnet
• Meer veiligheid
• Ontmoeten en netwerken
• Beter aanzien wijk
• Trekt nieuwe bewoners aan

Samen werken aan structurele oplossingen

Stock5 gaat serieus aan de slag met de dromen van mensen. Samen met bewoners en partners ontwikkelen we een ondernemingsplan voor een coöperatief bewonersbedrijf gebaseerd op duurzame verdienmodellen. Een plan dat de levens en woonomgeving van mensen blijvend, positief verandert.

Voor gemeenten en woningcorporaties is de realisatie van een bewonersbedrijf dus een uiterst positieve ontwikkeling. Bovendien zorgt een regelarme zone, waarin bewoners met behoud van uitkering kunnen werken, er voor dat mensen echt aan de slag gaan. En uiteindelijk ook doorstromen naar ‘gewone’ banen.

Voorbeelden van kansrijke diensten in een bewonersbedrijf:

Koken en catering

Zorg

Schoonmaak

Textiele vaardigheden

Houtbewerking en meubel maken

Onderhoud en reparatie

ICT

Groen