Quickscan

In zes stappen inzicht in de mogelijkheden van uw vastgoed

Lijkt het u onmogelijk dat uw maatschappelijk vastgoed weer volop wordt gebruikt? Wij weten zeker dat er kansen liggen. Wilt u zicht krijgen op de mogelijkheden van uw (leegstaande) pand? De Quickscan van Stock5 geeft u binnen twee maanden een helder beeld van de potentie van uw vastgoed.

Inventarisatie mogelijkheden locatie
Om dubbel werk te voorkomen en zicht te krijgen op maatschappelijke vraagstukken in een gebied, lezen we alle beschikbare documentatie. Aansluitend bezoeken we de locatie. Zo krijgen we een beeld van de plek, de aantrekkingskracht van het pand en de staat van onderhoud. We zien welke nieuwe invullingen kansrijk zijn en welke concurrerende locaties er in de omgeving zijn.

Wat willen de bewoners?
We gaan in gesprek met 5 tot 10 wijkbewoners met verschillende achtergronden. Het is onze kracht dat wij ook mensen spreken die normaal gesproken buiten beeld blijven, zoals jongeren of allochtonen. We voeren geen oppervlakkig gesprekje, maar winnen vertrouwen en gaan de diepte in. Wat houdt ze bezig? Wat vinden zij van hun wijk? Wat willen ze graag anders zien? Willen ze daar zelf tijd en energie in steken?

Welke andere partijen kunnen een bijdrage leveren?
We zoeken samenwerkingspartners die wellicht antwoord kunnen geven op de maatschappelijke vraagstukken die leven in het gebied. Meestal werken we samen met onderwijs, welzijn en zorg, jongerenwerk, paramedische dienstverleners of artsen, gemeentes en woningbouwcorporaties. Hierbij kunnen we putten uit voorbeelden die elders in het land zijn gerealiseerd.

Kansrijke verdienmogelijkheden in beeld
Kan en wil de eigenaar investeren? Zijn er naast maatschappelijke functies ook commerciële of kapitaalkrachtige partijen die mee willen doen? Welke fondsen kunnen bijdragen? Stock5 brengt alle opties in kaart.

Van welke ideeën worden mensen enthousiast?
Tijdens een werkatelier toetsen we onze ideeën bij bewoners en stakeholders. We presenteren de resultaten van ons onderzoek, laten inspirerende voorbeelden zien en halen nieuwe ideeën op. Want als wij weten waar mensen enthousiast van worden, neemt de slagingskans zienderogen toe. In deze fase gaan we ook op zoek naar onderdelen waarmee we kunnen starten.

Slimme oplossingen voor het beheer
Naast de noodzakelijke investeringen zoeken we ook naar slimme oplossingen voor het beheer en de exploitatie van een pand. We kijken naar samenwerkingen met onderwijs of zorgorganisaties en – nog belangijker- zoeken naar bewoners dit willen doen. Wij hebben ervaring met bewonersbedrijven die het beheer succesvol en rendabel op zich namen.

In twee maanden tijd een helder toekomstperspectief voor uw vastgoed

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.