Sociaal marktonderzoek

Het fundament onder al uw plannen

Sociaal marktonderzoek brengt de wensen en behoeften van bewoners in beeld. Wat gaat goed in hun wijk? Wat kan beter? Deze informatie is voor zowel gemeenten als woningcorporaties van essentieel belang. Het vormt de basis van al uw toekomstplannen. Of het nu gaat om wijkplannen of de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen: vanuit de kennis van én over de bewoners groeit het concept. Stock5 weet als geen ander te achterhalen wat er echt leeft bij bewoners in de wijk.

Mensen in plaats van rapporten
Natuurlijk lezen we ons goed in, maar onze belangrijkste informatie krijgen we van bewoners. Die zoeken we dus op: we gaan de wijk in!

Snel netwerken ontsluiten
We weten intuïtief snel of iemand als individu een grotere groep vertegenwoordigt. Zo kunnen we hele netwerken van bijvoorbeeld allochtonen of jongeren ontsluiten. Ook met doelgroepen die soms lastig benaderbaar zijn, weten we een vertrouwensband op te bouwen.

Een écht gesprek
We blijven niet aan de oppervlakte, maar voeren gesprekken met diepgang. Wat wil jij in je leven? Wat betekent dat voor de omgeving waarin je woont? Wat wil je veranderen? Wat kun jij hierin doen? Waar heb je de hulp nodig? Wat is je echte ‘drive’? Hoe kun je die zo goed mogelijk inzetten?

Praktische oplossingen
Door onze werkervaring en achtergrond kennen we de weg binnen gemeenten en woningcorporaties. We weten dingen te duiden én weten ermee om te gaan. Door theorie te koppelen aan belangrijke speerpunten binnen organisaties en aan de praktijk, bieden we reële kansen.