Projecten

Buurthuis ONS

Coöperatieve bewonersbedrijven binnen een regelarme zone

Stadslandbouw ONS land en buurttuin Breda

De Hooghe Clock

Her-Ontdekt

Samenwerking, participatie en opdrachtgevers