Stock5

De spil tussen maatschappelijk vastgoed en coöperatieve bewonersbedrijven

Stock5 brengt de mogelijkheden van (leegstaand) maatschappelijk vastgoed in kaart en initieert succesvolle coöperatieve bewonersbedrijven. Hiermee spelen Monique van Winkel en Mariëlle de Groot in op huidige maatschappelijke problemen. Leegstaand vastgoed… Overheden die zich steeds verder terugtrekken… Wijkbewoners die graag iets willen betekenen voor hun woonomgeving en met hun talenten aan de slag willen… Stock5 brengt partijen samen en biedt reële kansen en oplossingen voor de toekomst.

Structurele oplossingen met een verdienmodel
‘We constateerden dat commerciële projecten om maatschappelijk vastgoed rendabel te maken vaak geen succes zijn. Er is maatschappelijke gedrevenheid nodig. Wij opereren op dat snijvlak van commercieel en maatschappelijk en bieden een structurele oplossing voor de problematiek. Enerzijds kruipen we in de haarvaten van de wijk en spreken met bewoners, wijkpartners en medeontwikkelaars. Zo creëren we vernieuwende concepten die echt aansluiten op de vraag en belevingswereld van bewoners. Anderzijds kiezen we voor een zakelijke benadering. We baseren onze plannen op verdienmodellen met een duurzaam karakter. Zo komen we tot een concept dat blijvend succesvol is.’

Op eigen kracht vooruit
‘We zien maatschappelijke problemen en willen die graag oplossen. Maar wel op een andere manier. We willen een basis leggen voor verandering. Innoveren vanuit de werkvloer en de mensen, waardoor verandering écht werkt en blijvend is. We helpen mensen hun kansen te grijpen en gaan samen met ze aan de slag. En als ze het zelf kunnen, trekken wij ons terug. Dan gaan ze op eigen kracht verder.’

Monique van Winkel

‘Mijn achtergrond ligt in P&O en pas later, sinds 1997, ben ik aan de slag gegaan binnen de volkshuisvesting. Omdat ik me verder wilde ontwikkelen heb ik uiteindelijk ook een studie bedrijfskunde afgerond. Samen met anderen krijg ik sociaaleconomische projecten van de grond. Concept-ontwikkeling, financiering regelen, ruimte zoeken binnen regels, partijen verbinden en dan: loslaten, zodat mensen zelfstandig verder kunnen.’

Bekijk ook het LinkedIn-profiel van Monique van Winkel

Mariëlle de Groot

‘Ik heb veel ervaring met vastgoed. In het verleden werkte ik als marktonderzoeker voor nieuwbouwprojecten en voorzieningen, bij zowel woningcorporaties als commerciële partijen. Hierdoor ken ik de markt van haver tot gort en weet ik exact welke wegen ik moet bewandelen om partijen te enthousiasmeren en reële kansen te creëren.’

Bekijk ook het LinkedIn-profiel van Mariëlle de Groot